Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej PDF

Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej PDF

 • Mateusz Gniazdowski ( red )
 • Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej.
 • PDF
 • Publication date: 2008
 • Pages: 196
 • Format: Ebook
Format
25,00 zł
incl. VAT / szt.
Find out in which store you can check the product and buy it right away
Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej PDF
Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej PDF
Format:digital version PDF
Safe shopping

Autorzy politolodzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej opisują skomplikowany system polityczno-prawny Bośni i Hercegowiny wprowadzony porozumieniem pokojowym z Dayton, starając się ocenić rolę społeczności międzynarodowej w reformowaniu kraju. Publikacja wzbogacona o mapy i schematy stanowi wartościowe kompendium wiedzy o BiH.

Z radością przyjmuję publikację Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wnosi ona cenny aspekt regionalny w ekspercką refleksję nad polityką europejską wobec Bośni i Hercegowiny. Od chwili, gdy objąłem swą funkcję, obserwuję, jak geograficzna, historyczna oraz mentalna bliskość krajów i społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej znajduje odzwierciedlenie w podobnych poglądach i działaniach we wspólnej polityce UE. Aktywność dyplomatów w Sarajewie cechuje coraz większa regionalna solidarność i wzajemna pomoc. Bardzo dobrze, że współpracę podejmują także czołowe instytucje eksperckie i specjaliści zajmujący się w naszych krajach tematyką Bałkanów Zachodnich. Niniejszy projekt jest tego dobitnym przykładem.

Miroslav Lajčk, Wysoki Przedstawiciel NZ i Specjalny Przedstawiciel UE w Bośni i HercegowinieSpis treści: 

Wstęp  (s. 7)

 

 • Dwanaście lat po Dayton – rzeczywistość i iluzje (s. 17)
 • Twelve Years after Dayton—Reality and Illusions (s. 31)

Ladislav Hladký

 

 • Źródła kryzysu politycznego w Bośni i Hercegowinie (s. 33)
 • The Origins of the Political Crisis in Bosnia and Herzegovina (s. 41)

Wojciech Stanisławski

 

 • Fiasko budowy narodu i państwa w Bośni i Hercegowinie a społeczność międzynarodowa (s. 43)
 • The Failure of Nation and State-building in Bosnia and Herzegovina and the International Community (s. 61)

Imre Szilágyi

 

 • Problem bośniacki a szerzej rozumiane bezpieczeństwo. Strony i reprezentacja interesów w Bośni i Hercegowinie (s. 63)
 • Bosnia and Herzegovina in a Wider Security Framework. An Analysis of Players and of the Representation of Interests (s. 83)

Vera Stojarová

 

 • „Althea”: operacja symptomatyczna dla Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (s. 85)
 • Althea: Symptomatic Operation of the ESDP (s. 97)

Zdenek Kríž, Jan Závešický

 

 • Zaangażowanie sił wojskowych Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (s. 99)
 • Engagement of EU Military Forces in Bosnia and Herzegovina (s. 108)

Ivo Pikner

 

 • Reforma policji w Bośni i Hercegowinie. Rola społeczności międzynarodowej (s. 109)
 • Reform of the Police Forces in Bosnia and Herzegovina. The Role of the International Community (s. 122)

Maciej Kaczorowski

 

 • Bośnia i Hercegowina państwem upadłym? Kwestia ekstremizmu muzułmańskiego (s. 123)
 • Bosnia and Herzegovina as a Failed State? The Question of the Islamic Extremism (s. 140)

Rastislav Báchora

 

 • Grupa Wyszehradzka i Bałkany Zachodnie – współpraca czy uprzywilejowane partnerstwo? (s. 143)
 • Visegrad and the Western Balkans: Cooperation or Privileged Partnership? (s. 160)

Tomáš Strážay

 

 • Unia Europejska a Bośnia i Hercegowina – w kierunku nowego modelu partnerstwa (s. 163)
 • The European Union in Bosnia and Herzegovina - Towards a New Model of Partnership (s. 174)

Beata Górka-Winter

 

Aneksy

Tabela
Zaawansowanie integracji euroatlantyckiej państw Bałkanów Zachodnich (s. 179)

Schemat
System polityczny Bośni i Hercegowiny – władze ustawodawcze i wykonawcze (s. 180)

Mapa 1
Narodowości w Bośni i Hercegowinie  przed wybuchem wojny (1991) (s. 181)

Mapa 2
Linie frontu pod koniec 1995 r. i rozgraniczenie na podstawie porozumienia z Dayton (s. 182)

Mapa 3
Skład narodowościowy Bośni i Hercegowiny (2007) (s. 183)

Mapa 4
Podział administracyjny Bośni i Hercegowiny (2007) (s. 184)

Indeks osobowy (s. 185)

Wykaz skrótów (s. 189)

Informacje o autorach (s. 193)

 


Recenzje:

"Puls Świata"

"Wprost", nr 27(1332) z 6 lipca 2008 r. 

Beata Wojna, "Sprawy Międzynarodowe" 2008, nr 4 (LXI), s. 120-121.

Agnieszka Gucka, Bałkańskie dylematy Unii Europejskiej, "Sprawy Narodowościowe" 2009, nr 34, s. 241-247.

Szymon Sochacki, "Historia i Polityka" 2009, nr 1 (8), s. 201-205.

Brand
Symbol
ISBN 978-83-89607-44-7 PDF
Producer code
ISBN 978-83-89607-44-7 PDF
Series
Author
Gniazdowski Mateusz
Publication date
2008
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 180 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-08
Bardzo dobrze
2024-07-02
Bardzo dobrze
pixel