Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Integracja europejska w dokumentach PDF

Integracja europejska w dokumentach PDF

  • Stanisław Parzymies Wybór i opracowanie dokumentów
  • Integracja europejska w dokumentach
  • PDF
  • Publication date: 2008
  • Pages: 568
  • Format: Ebook
Format
49,00 zł
incl. VAT / szt.
Find out in which store you can check the product and buy it right away
Integracja europejska w dokumentach PDF
Integracja europejska w dokumentach PDF
Format:digital version PDF
Safe shopping

Teksty dokumentów, które na ogół we fragmentach przedstawiamy w tej publikacji, ilustrują zarówno rozwój idei integracyjnej, jak i jej praktyczną realizację od początku XX wieku.

Idee integracyjne, które zmaterializowały się w Europie dopiero po II wojnie światowej, mają długą historię. Średniowiecze, odrodzenie, oświecenie, XIX wiek, dwudziestolecie międzywojenne – w każdym z tych okresów pojawiały się koncepcje zjednoczenia Europy, stanowiące ważny wkład w rozwój myśli integracyjnej na kontynencie europejskim. [...] Teksty dokumentów, które na ogół we fragmentach przedstawiamy w tej publikacji, ilustrują zarówno rozwój idei integracyjnej, jak i jej praktyczną realizację od początku XX wieku.Spis treści: 

  • Wstęp (s. 7)
  • Lista dokumentów (s. 19)
  • Dokumenty (s. 33)
  • Bibliografia (s. 565)

 

Lista dokumentów1. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Manifest Paneuropejski, Wiedeń, kwiecień 1924 r. (s. 34)
 

2. Memorandum francuskie w sprawie organizacji ustroju Europejskiej Unii Federalnej, 17 maja 1930 r. (s. 40)
 

3. Deklaracja europejskich ruchów oporu, Genewa, 7 lipca 1944 r. (s. 50)
 

4. Przemówienie Winstona Churchilla na Uniwersytecie w Zurychu, Zurych, 19 września 1946 r. (. 54)
 

5. Plan Marshalla. Wystąpienie sekretarza stanu generała George’a Marshalla na Uniwersytecie Harvarda, Harvard, 5 czerwca 1947 r. (s. 60)
 

6. Traktat brukselski. Traktat o współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz zbiorowej samoobronie, Bruksela, 17 marca 1948 r. (s. 66)
 

7. Konwencja o europejskiej współpracy gospodarczej, Paryż, 16 kwietnia 1948 r. (s. 74)
 

8. Denis de Rougemont. Posłanie do Europejczyków, Haga, 7–10 maja 1948 r. (s. 82)
 

9. Statut Rady Europy, Londyn, 5 maja 1949 r. (s. 86)
 

10. Deklaracja Roberta Schumana, Paryż, 9 maja 1950 r. (s. 100)
 

11. Deklaracja Plevena, Paryż, 24 października 1950 r. (s. 104)
 

12. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), Paryż, 18 kwietnia 1951 r. (s. 112)
 

13. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną (EWO), Paryż, 27 maja 1952 r. (s. 134)
 

14. Projekt statutu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Strasburg, 10 marca 1953 r. (s. 158)
 

15. Oświadczenie ministerstwa spraw zagranicznych ZSRR w sprawie planów utworzenia Euratomu i „wspólnego rynku”, Moskwa, 16 marca 1957 r. (s. 170)
 

16. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), Rzym, 25 marca 1957 r. (s. 184)
 

17. Traktat w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom), Rzym, 25 marca 1957 r. (s. 196)
 

18. Komunikat i rezolucja w sprawie  Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Sztokholm, 20 listopada 1959 r. (s. 200)
 

19. Specjalne orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego do Kongresu w sprawie zasad polityki handlowej, 25 stycznia 1962 r. (s. 206)
 

20. Tekst ostatniej propozycji francuskiej dotyczącej Projektu traktatu ustanawiającego Unię Państw (Plan Foucheta), Paryż, 27 lutego 1962 r. (s. 212)
 

21. Konferencja prasowa Generała Charles’a de Gaulle’a, Paryż, 14 stycznia 1963 r. (s. 220)
 

22. Brytyjska odpowiedź na francuskie veto. Oświadczenie Edwarda Heatha w Izbie Gmin w sprawie odrzucenia przez Francję wniosku Wielkiej Brytanii o przyjęcie do EWG, Londyn, 30 stycznia 1963 r. (s. 228)
 

23. Traktat ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich, Bruksela, 8 kwietnia 1965 r. (s. 232)
 

24. Wspólna deklaracja ogłoszona na zakończenie nadzwyczajnej sesji Rady Wspólnot, tzw. kompromis luksemburski, Luksemburg, 28–29 stycznia 1966 r. (s. 238)
 

25. Raport przedstawiony Radzie i Komisji w sprawie stopniowej realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej. Raport Wernera, 8 października 1970 r. (s. 240)
 

26. Raport ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich na  temat problemów jedności politycznej, Luksemburg, 27 października 1970 r. (s. 248)
 

27. Akt dotyczący warunków przystąpienia i dostosowania traktatów, Bruksela, 22 stycznia 1972 r. (s. 254)             
 

28. Deklaracja przyjęta na zakończenie spotkania na szczycie dziewięciu przywódców państw lub rządów poszerzonej Wspólnoty, Paryż, 21 października 1972 r. (s. 260)
 

29. Wystąpienie kanclerza federalnego Niemiec Willy’ego Brandta w Parlamencie Europejskim, Strasburg, 13 listopada 1973 r. (s. 264)
 

30. Deklaracja w sprawie tożsamości europejskiej przyjęta przez dziewięciu przywódców państw lub rządów, Kopenhaga, 14 grudnia 1973 r. (s. 270)
 

31. Komunikat opublikowany na zakończenie spotkania przywódców rządów Wspólnoty ustanawiającego Radę Europejską, Paryż, 10 grudnia 1974 r. (s. 276)
 

32. Raport w sprawie Unii Europejskiej, tzw. Raport Tindemansa, 29 grudnia 1975 r. (s. 280)
 

33. Uchwała Rady Europejskiej w sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Walutowego (ESW), Bruksela, 5 grudnia 1978 r. (s. 298)
 

34. Projekt Aktu Europejskiego przedstawiony przez rządy Niemiec i Włoch, 6 listopada 1981 r. (s. 304)
 

35. Projekt Traktatu ustanawiającego Unię Europejską, Strasburg, 14 lutego 1984 r. (s. 314)
 

36. Układ między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, Schengen, 14 czerwca 1985 r. (s. 324)
 

37. Jednolity Akt Europejski, 1 lipca 1987 r. (s. 332)
 

38. Wystąpienie premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Kolegium Europejskim, Brugia, 20 września 1988 r. (s. 340)
 

39. Przemówienie Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim, Strasburg, 11 października 1988 r. (s. 348)
 

40. Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 7 lutego 1992 r. (s. 358)
 

41. Agenda 2000: Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, przedstawiona przez Komisję, Bruksela, 15 lipca 1997 r. (s. 366)
 

42. Traktat amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Amsterdam, 2 października 1997 r. (s. 372)
 

43. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RFN Joschki Fischera wygłoszone na Uniwersytecie Humboldta, Berlin, 12 maja 2000 r. (s. 408)
 

44. Przemówienie premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira wygłoszone w siedzibie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Warszawa, 6 października 2000 r. (s. 426)
 

45. Traktat nicejski, Nicea, 26 lutego 2001 r. (s. 436)
 

46. Deklaracja Ateńska, Ateny, 16 kwietnia 2003 r. (s. 488)
 

47. Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej, Ateny, 16 kwietnia 2003 r. (s. 492)
 

48. Wystąpienie Jana Pawła II w sprawie Unii Europejskiej, Rzym, 2 maja 2004 r. (s. 496)
 

49. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Rzym, 29 października 2004 r. (s. 498)
 

50. Traktat lizboński Lizbona, 13 grudnia 2007 r. (s. 511)
 

Brand
Symbol
ISBN 978-83-89607-51-5 PDF
Producer code
ISBN 978-83-89607-51-5 PDF
Series
Author
Parzymies Stanisław
Publication date
2008
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 180 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-08
Bardzo dobrze
2024-07-02
Bardzo dobrze
pixel