Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji

Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji

 • Adam Szymański
 • Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji
 • Publication date: 2008
 • Pages: 370
 • Soft cover
 • Format: 15 x 24 cm
20,00 zł
incl. VAT / szt.
14 days for easy returns
This product is not available in a stationary store
Safe shopping

Książka jest cenną pozycją przedstawiającą sytuację polityczno-społeczną współczesnej Turcji. Pozwala zrozumieć zmiany zachodzące w tym kraju od proklamowania republiki po dzień dzisiejszy. Jest to na rynku wydawniczym pierwsza tak obszerna pozycja politologiczna opracowana z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych. Autor stawia pytanie o to, czy islam jest czynnikiem decydującym o braku przynależności Turcji do wspólnoty państw opartej na takich wartościach, jak demokracja w ujęciu zachodnim i wynikający z niej system praw człowieka. Podejmuje zagadnienie nie tylko nowatorskie, aktualne i interesujące, lecz także jakościowo ważne w sferze naukowych  dociekań.

ks. prof. Henryk Skorowski, prorektor UKSW

 

Książka jest cenną pozycją przedstawiającą sytuację polityczno-społeczną współczesnej Turcji. Pozwala zrozumieć zmiany zachodzące w tym kraju od proklamowania republiki po dzień dzisiejszy. Jest to na rynku wydawniczym pierwsza tak obszerna pozycja politologiczna opracowana z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych. dr Danuta Chmielowska, Instytut Orientalistyczny UW Temat oddziaływania islamizmu i kemalizmu na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa tureckiego nie był dotąd w Polsce podejmowany w pogłębionych analizach, a jest żywy w naukowym dyskursie w Turcji i akademickich ośrodkach Europy. Końcowa konkluzja nie będzie, być może, miła sercu części tureckich dyplomatów i intelektualistów, ale jest rzetelna i oparta na bogatym materiale faktograficznym.

dr Andrzej Ananicz, były ambasador RP w Turcji Dr Adam Szymański Politolog, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Programu Start 2007 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz uniwersytetów w Bonn, Konstancji, Wiedniu, Berlinie i Ankarze. Ekspert w sprawach rozszerzenia Unii Europejskiej, systemu politycznego i polityki zagranicznej Turcji, a przede wszystkim relacji Turcji z UE. Autor wielu publikacji: książek (m.in. System konstytucyjny Turcji), artykułów, analiz i ekspertyz.Spis treści: 

Wstęp  7

 

Rozdział 1


Zagadnienia wprowadzające (s. 27)

 

Zarys systemu politycznego Turcji (s. 27)

Islam w Turcji (s. 31)

 • Religia a państwo (s. 33)
 • Proces „reislamizacji” (s. 39)
 • Islam i religijne tradycje w życiu codziennym Turków (s. 50)

Kemalizm w Turcji (s. 56)

 

Rozdział 2


Demokracja i prawa człowieka w Turcji – zastrzeżenia środowisk zachodnich i tureckich (s. 73)

 

Zastrzeżenia podstawowe (s. 75)

 • Nadmierna rola wojska w systemie politycznym Turcji (s. 76)
 • Nieprzestrzeganie praw mniejszości etnicznych – problem kurdyjski (s. 86)
 • Kara śmierci oraz stosowanie tortur i przemocy. Ograniczanie praw człowieka w zakładach karnych (s. 105)
 • Naruszanie wolności słowa (s. 123)
 • Nieprzestrzeganie wolności sumienia i wyznania (s. 133)
 • Naruszanie zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn (s. 148)

 

Pozostałe zastrzeżenia (s. 164)

 • Arbitralne aresztowanie/zatrzymanie oraz odmawianie prawa do uczciwego sądu (s. 165)
 • Naruszanie wolności stowarzyszania się i wprowadzanie zakazów  działania partii politycznych (s. 175)
 • Uchybienia dotyczące wolności zgromadzeń (s. 183)

 

Rozdział 3


Islam i demokracja w Turcji (s. 188)

 

Islam a demokracja – rozważania teoretyczne (s. 188)

Turecka rzeczywistość – odniesienie do związanych z islamem zarzutów naruszania zasad demokracji i praw człowieka (s. 204)

 

Zagrożenie tureckiej demokracji fundamentalizmem islamskim (s. 223)

 • Uwagi wstępne (s. 224)
 • Radykalni islamiści w Turcji (s. 226)
 • Umiarkowani islamiści w Turcji (s. 230)
 • Partie polityczne (s. 230)
 • Umiarkowani islamiści na pograniczu islamu politycznego i społeczno-kulturowego (s. 248)

 

Rozdział 4


Kemalizm i demokracja w Turcji (s. 258)

 

Nacjonalizm i laicyzm a demokracja – rozważania teoretyczne (s. 258)

 • Nacjonalizm a demokracja (s. 258)
 • Laicyzm a demokracja (s. 262)

 

Turecka rzeczywistość – odniesienie do zarzutów związanego z kemalizmem naruszania zasad demokracji i praw człowieka (s. 269)

 • Nacjonalizm a naruszenia zasad demokracji i praw człowieka w Turcji (s. 270)
 • Ideologia (s. 271)
 • Podmioty odpowiedzialne za ochronę ideologii (s. 280)
 • Wpływ nacjonalizmu na koncepcję społeczeństwa i obywatelstwa państwa (s. 285)
 • Laicyzm a demokratyczne deficyty w Turcji (s. 289)
 • Konkluzje (s. 299)

 

 

Aneksy (s. 307)

1. Słowniczek terminów tureckich i arabskich (s. 307)
2. Wybrane przepisy Konstytucji Republiki Turcji z 1982 r. dotyczące praw człowieka (s. 313)
3. Tabele (s. 321)

Literatura (s. 325)

Wykaz skrótów (s. 364)

Indeks osobowy (s. 367)

 


Recenzje:

"Puls świata"

Brand
Symbol
ISBN 978-83-89607-29-4
Producer code
ISBN 978-83-89607-29-4
Series
Author
Szymański Adam
Publication date
2008
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.83 / 5.00 138 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-04-09
Bardzo dobrze
2024-04-05
Przesyłka dostarczona bardzo sprawnie. Mimo drobnych kłopotów z firmą kurierską, wszystko poszło sprawnie. Świetna komunikacja z klientem.
pixel