Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec-grudzień
On special offer Sale

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec-grudzień

  • Sławomir Dębski ( red )
  • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec-grudzień
  • Publication date: 2019
  • Pages: 1020
  • Hard cover
  • Format: 16 x 24 cm
99,00 zł(Discount 80%)
20,00 zł
incl. VAT / szt.
14 days for easy returns
Find out in which store you can check the product and buy it right away
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec-grudzień
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec-grudzień
Safe shoppingKolejny (dwudziesty szósty) tom serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne zawiera 430 dokumentów ilustrujących działania polskich polityków i dyplomatów w okresie od czerwca do grudnia 1919 r.

W dokumentowanym okresie władze polskie zmuszone były do prowadzenia intensywnych działań politycznych, dyplomatycznych, wojskowych i administracyjnych, które dotyczyły w zasadzie wszystkich sfer aktywności odradzającego się państwa.

Wejście w decydującą fazę obrad paryskiej konferencji pokojowej i podpisanie traktatu wersalskiego (oraz tzw. traktatu mniejszościowego) zaowocowały zarówno koniecznością ratyfikacji przyjętych postanowień przez Sejm Ustawodawczy, jak i podjęciem dalszych negocjacji w związku z potrzebą wdrożenia postanowień traktatowych. W efekcie wiele uwagi w tomie poświęcono stosunkom polsko-niemieckim i kwestii I powstania śląskiego. Ciekawe uzupełnienie stanowią archiwalia dotyczące sytuacji w Gdańsku, który miał zyskać status Wolnego Miasta.

Równie wiele dokumentów dotyczy spraw rosyjskich. Ukazują one trwającą wojnę polsko-bolszewicką oraz negocjacje prowadzone z przedstawicielami władz bolszewickich, a także działalność polskich misji wysyłanych do generała Antona Denikina.

Znaczna część publikowanych materiałów ilustruje stosunki polsko-czechosłowackie i spór o przynależność Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. W tomie bogato udokumentowano także prowadzony od listopada 1918 r. konflikt o Galicję Wschodnią.

W drugiej połowie 1919 r. Polska prowadziła także intensywną – szeroko ukazaną w tomie – akcję dyplomatyczną i wojskową w krajach bałtyckich, której najjaskrawszym przejawem było doprowadzenie do wybuchu tzw. powstania sejneńskiego.

Wiele zamieszczonych archiwaliów dotyczy spraw humanitarnych i pomocy udzielanej polskim jeńcom i uchodźcom, przebywającym na terenie różnych krajów.  Prezentowane dokumenty ukazują także proces odradzania się polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej, nawiązywania stosunków z poszczególnymi państwami i ustanawiania kolejnych placówek zagranicznych.

Podstawę źródłową tomu stanowią przede wszystkim materiały przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Ciekawe uzupełnienie stanowią dokumenty pochodzące z Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Publikacja zawiera także archiwalia dostępne w Dziale Rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. W tomie znalazły się również materiały publikowane w 1919 r. w „Monitorze Polskim”, jak też stenogramy posiedzeń Sejmu Ustawodawczego.

Tom zawiera również indeks osobowy i rozbudowany indeks rzeczowy, we wstępie i aneksie zawarto szczegółowe informacje o strukturze i funkcjonowaniu MSZ.

Brand
Symbol
ISBN 978-83-66091-35-1
Author
Dębski Sławomir
Publication date
2019
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 180 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-08
Bardzo dobrze
2024-07-02
Bardzo dobrze
pixel