Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością PDF

Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością PDF

 • Tomasz Orłowski
 • Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością
 • PDF
 • Publication date: 2015
 • Pages: 480
 • Format: Ebook
Format
50,00 zł
incl. VAT / szt.
Find out in which store you can check the product and buy it right away
Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością PDF
Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością PDF
Format:digital version PDF
Safe shopping

Książka Tomasza Orłowskiego – dyplomaty i ambasadora RP w Paryżu i Rzymie, wieloletniego szefa Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – adresowana jest do szerokiej rzeszy czytelników: zarówno profesjonalistów i studentów stosunków międzynarodowych oraz dyplomacji, jak i tych wszystkich, którzy zainteresowani są zasadami i regułami dobrego wychowania na co dzień. Protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, wbrew rozpowszechnionej opinii, nie utrudniają życia, lecz je ułatwiają. Są praktyczną wskazówką, jak należy się zachować w sytuacja nietypowych, trudnych i nieprzewidywalnych. W ślad za autorem jednego z najstarszych zabytków polskiej poezji (Przecław Słota: O zachowaniu się przy stole) Orłowski podpowiada Czytelnikowi, na czym polega kultura w relacjach międzynarodowych i jak należy chronić godność państwa, a zarazem okazywać szacunek partnerom, budzić ich zaufanie i sympatię. Jest to kompendium wiedzy i doświadczenia szczególnie potrzebnych i przydatnych w czasach, gdy stosunki międzynarodowe przestały być domeną zawodowych dyplomatów, a stały się integralną częścią życia nas wszystkich, całego społeczeństwa.
 Spis treści:

Przedmowa do czwartego wydania (s. 13)
 

ROZDZIAŁ 1


Protokół dyplomatyczny. Pojęcie, historia, zadania, organizacja (s. 19)

 • Protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych (s. 19)
 • Pojęcie protokołu dyplomatycznego (s. 20)
 • Źródła i historia protokołu dyplomatycznego (s. 24)
 • Kongres wiedeński i powstanie Protokołu Dyplomatycznego (s. 27)
 • Organizacja Protokołu Dyplomatycznego (s. 29)
 • Protokół dyplomatyczny w tradycji polskiej (s. 36)
 • Współczesny polski Protokół Dyplomatyczny (s. 37)

 

ROZDZIAŁ 2


Ceremoniał. Ceremonie oficjalne i publiczne. Przebieg i organizacja uroczystości publicznej (s. 41)

 • Ceremonie (s. 41)
 • Ceremonie państwowe (s. 42)
 • Żałoba narodowa  (s. 47)
 • Pogrzeb państwowy (s. 50)
 • Organizacja uroczystości publicznej (s. 52)
 • Symbole państwowe (s. 58)
 • Ordery i odznaczenia (s. 64)

 

ROZDZIAŁ 3


Etykieta, czyli zasady dobrego wychowania na co dzień  (s. 75)

 • Etykieta, czyli dobre maniery (s. 750)
 • Pojęcia i zasady rządzące dobrym wychowaniem (s. 77)
 • Zasady właściwego zachowania dla dobrego urzędnika (s. 87)

 

ROZDZIAŁ 4


Misja dyplomatyczna. Ambasador, szef misji i personel (s. 89)

 • Przedstawicielstwo dyplomatyczne  (s. 89)
 • Stałe misje dyplomatyczne (s. 91)
 • Rangi szefów misji dyplomatycznych (s. 95)
 • Ambasador (s. 99)
 • Akredytacja (uwierzytelnienie) ambasadora (s. 103)
 • Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających (s. 106)
 • Inni szefowie stałych misji dyplomatycznych (s. 111)
 • Personel dyplomatyczny misji (s. 115)
 • Paszporty dyplomatyczne, legitymacje dyplomatyczne (s. 116)

 

ROZDZIAŁ 5


Precedencja. Zasady ustalania pierwszeństwa między państwami i ich przedstawicielami (s. 121)

 • Pojęcie precedencji (s. 121)
 • Precedencja najwyższych godności w państwie (s. 122)
 • Precedencja najwyższych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej (s. 123)
 • Przykłady precedencji w innych państwach (s. 128)
 • Precedencja w korpusie dyplomatycznym (s. 141)

 

ROZDZIAŁ 6


Organizacje międzynarodowe i dyplomacja wielostronna  (s. 147)

 • Specyfika protokolarna organizacji międzynarodowych (s. 147)
 • Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach międzynarodowych oraz misje tych organizacji (s. 152)
 • Precedencja państw w organizacjach międzynarodowych (s. 154)
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (s. 155)
 • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (s. 158)
 • Rada Europy (s. 161)
 • Precedencja państw i naczelnych stanowisk w Unii Europejskiej (s. 163)
 • Precedencja na konferencjach międzynarodowych i spotkaniach wielostronnych, czyli dyplomacja konferencyjna (s. 172)

 

ROZDZIAŁ 7


Język dyplomatyczny i zasady komunikowania (s. 177)

 • Język dyplomatyczny jako narzędzie pracy (s. 177)
 • Język dyplomatyczny w korespondencji (s. 180)
 • Język dyplomatyczny w rozmowie (s. 184)
 • Etykieta językowa (s. 185)
 • Komunikacja werbalna (s. 187)
 • Komunikacja niewerbalna. Język ciała (s. 189)
 • Organizacja konferencji prasowej (s. 194)

 

ROZDZIAŁ 8


Korespondencja. Zasady i formy pisania listów (s. 199)

 • Podstawowe zasady korespondencji (s. 199)
 • Zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego (s. 200)
 • Układ listu (s. 203)
 • Wstępne i końcowe zwroty grzecznościowe (s. 205)
 • Wysyłanie listów  (s. 210)
 • Netykieta, netiquette (s. 212)

 

ROZDZIAŁ 9 


Tytulatura w korespondencji i w rozmowie (s. 215)

 • Tytulatura (s. 215)
 • Nazewnictwo państw i tytułowanie ich przedstawicieli (s. 217)
 • Tytuły stosowane w korespondencji oficjalnej (s. 219)
 • Tytulatura w korespondencji oficjalnej (s. 221)
 • Tytułowanie w korespondencji i w rozmowie najwyższych przedstawicieli państw (głów państw, szefów rządów i ambasadorów) (s. 222)
 • Tytułowanie w korespondencji i w rozmowie najwyższych przedstawicieli duchowieństwa (s. 229)
 • Tytulatura arystokracji brytyjskiej (s. 233)
 • Tytulatura najwyższych stanowisk i wybranych grup zawodowych w korespondencji polskiej (s. 236)

 

ROZDZIAŁ 10 


Korespondencja dyplomatyczna (s. 259)

 • Zakres korespondencji dyplomatycznej (s. 259)
 • Forma i styl korespondencji dyplomatycznej (s. 261)
 • Pisma ceremonialne w korespondencji dyplomatycznej (s. 263)
 • Pisma okazjonalne w korespondencji dyplomatycznej (s. 281)
 • Noty dyplomatyczne (s. 288)
 • Pełnomocnictwa (s. 311)

 

ROZDZIAŁ 11 


Wizytówki (s. 327)

 • Rodzaje wizytówek (s. 327)
 • Forma i wygląd wizytówki (s. 328)
 • Wizytówka jako forma złożenia wizyty (s. 332)
 • Wizytówka jako forma korespondencji (s. 333)
 • Wizytówka jako identyfikacja rozmówcy (s. 334)
 • Wizytówka jako karta przesyłowa lub zawiadamiająca (s. 335)
 • Używanie wizytówek we współczesnym świecie (s. 336)

 

ROZDZIAŁ 12 


Wizyty zagraniczne. Organizacja i przebieg (s. 339)

 • Znaczenie wizyt w stosunkach międzynarodowych (s. 339)
 • Typy wizyt (s. 341)
 • Podróże papieskie (s. 348)
 • Przygotowanie wizyty (s. 350)
 • Bezpieczeństwo wizyty (s. 352)
 • Przebieg wizyty zagranicznej (s. 354)
 • Nieformalne powitanie (s. 356)
 • Przejazd kolumny (s. 359)
 • Ceremonia powitania głowy obcego państwa (s. 361)
 • Rezydencja gościa (s. 368)
 • Wymiana upominków, rozmowy delegacji (s. 369)
 • Program wizyty państwowej w Polsce (s. 373)

 

ROZDZIAŁ 13 


Przyjęcia (s. 377)

 • Przyjęcia (s. 377)
 • Wstępne przygotowanie przyjęcia (s. 379)
 • Typy przyjęć (s. 382)
 • Zaproszenia (s. 387)
 • Typy stołów (s. 391)
 • Miejsca honorowe przy stole (s. 393)
 • Rozsadzanie przy stole (s. 395)
 • Plan stołu (s. 402)

 

ROZDZIAŁ 14 


Przy stole (s. 405)

 • Nakrycie (s. 405)
 • Sztućce (s. 409)
 • Zasady zachowania przy stole (s. 410)
 • Podawanie, serwis (s. 412)
 • Kolejność i dobór dań (s. 416)
 • Wybór win (s. 418)
 • Podstawowe wiadomości o winach (s. 419)
 • Dobór win do typu dań (s. 425)
 • Sposób jedzenia szczególnych potraw (s. 427)
 • Ograniczenia żywieniowe (s. 431)

 

ROZDZIAŁ 15 


Ubiory. Typy strojów i zasady ich doboru  (s. 433)

 • Zasady ogólne (s. 433)
 • Wskazania elegancji (s. 437)
 • Typy ubiorów (s. 441)
 • Określenia typów strojów w biznesie (s. 448)
 • Dodatki (s. 450)
 • Częste błędy popełniane w ubieraniu się (s. 454)

 

ROZDZIAŁ 16 


Dobre wychowanie, czyli savoir-vivre na co dzień  (s. 455)

 • Powitania (s. 455)
 • Kolejność powitania (s. 456)
 • Powitanie na zewnątrz (s. 456)
 • Pozdrawianie nieznajomych (s. 457)
 • Pierwszeństwo przy wchodzeniu (s. 458)
 • Wchodzenie do miejsc publicznych (s. 459)
 • Wchodzenie po schodach (s. 459)
 • Kolejność zajmowania miejsc (s. 460)
 • Uścisk dłoni (s. 461)
 • Ucałowanie dłoni (s. 462)
 • Przedstawianie i rozmowa (s. 463)
 • Formy zwracania się w rozmowie (s. 465)
 • Rozmowa telefoniczna (s. 466)
 • Wręczanie prezentów (s. 468)
 • Wręczanie kwiatów (s. 469)
 • Wychodzenie, pożegnania (s. 470)
 • Wychodzenie po angielsku (s. 470)
 • Sytuacje niezręczne (s. 470)
 • Różnorodność kulturowa (s. 471)
   

 

Wybór literatury cytowanej i uzupełniającej (s. 473)

Ilustracje i zdjęcia (s. 481)

Brand
Symbol
ISBN 978-83-64895-71-5 PDF
Producer code
ISBN 978-83-64895-71-5 PDF
Series
Author
Orłowski Tomasz
Publication date
2016
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.83 / 5.00 138 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-04-09
Bardzo dobrze
2024-04-05
Przesyłka dostarczona bardzo sprawnie. Mimo drobnych kłopotów z firmą kurierską, wszystko poszło sprawnie. Świetna komunikacja z klientem.
pixel