Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Wprowadzenie do analizy polskiej polityki zagranicznej

Wprowadzenie do analizy polskiej polityki zagranicznej

  • Ryszard Stemplowski
  • Wprowadzenie do analizy polskiej polityki zagranicznej
  • Wydanie nowe
  • Publication date: 2021
  • Pages: 522
  • Hard cover
  • Format: 16 x 24 cm
Format
60,00 zł
incl. VAT / szt.
14 days for easy returns
This product is not available in a stationary store
Safe shopping

SPIS TREŚCI

Spis rysunków (s.10)

Wstęp do wydania nowego (s.11)

Część I. Pierwsze kroki (s.17)

I.0. Problematyka (s.17)

I.1. Analiza od podstaw (s.19)

I.1.1. Fakt, stan rzeczy, sytuacja, zdarzenie, wydarzenie, proces, myśl, język, termin, pojęcie, nazwa, zdanie, opis, obraz, odwzorowanie, sens (s.19)

I.1.2. Kulturowość, kultura polityczna, kultura dyplomatyczna (s.34)

I.2. Analiza w nauce o stosunkach międzynarodowych i o polityce zagranicznej (s.37)

I.3. Rola społeczna analityka (s.64)

I.4. Analityka w pierwszym stadium transformacji (s.84)

Część II. Prowadzenie polityki państwa, realizacja polityki, kontrola rządu (s.97)

II.0. Problematyka (s.97)

II.1. Prowadzenie polityki państwa. Interesy, cele, rola państwa w stosunkach międzynarodowych (s. 97)

II.2. Prowadzenie polityki państwa. Formuła racji stanu jako przesłanka racji stanu  (s.105)

II.3. Prowadzenie polityki państwa. Treść hipotetycznej formuły racji stanu(s.113)

II.3.1. Bezpieczeństwo (w formule racji stanu) (s.115)

II.3.2. Sprawiedliwość społeczna (w formule racji stanu) (s.123)

II.3.3. Ochrona praw człowieka i podstawowych wolności (w formule racji stanu) (s.130)

II.3.4. Trwały i zrównoważony rozwój (w formule racji stanu) (s.132)

II.3.5. Współdziałanie w Unii Europejskiej (w formule racji stanu) (s.136)

II.4. Prowadzenie polityki państwa. Aspekty szczególne realizacji polityki (s.158)

II.4.1. Minister spraw zagranicznych (s.163)

II.4.2. Minister ds. UE (s.167)

II.4.3. Minister obrony narodowej (s.169)

II.4.4. Ambasador RP, Stały Przedstawiciel RP (s.170)

II.4.5. Służba zagraniczna (s.172)

II.4.6. Służby wywiadu i inne (s.179)

II.4.7. Polska w organizacjach międzyrządowych (s.185)

II.4.8. Ponadgraniczna współpraca organów samorządu terytorialnego (s.188)

II.5. Rada Ministrów i Prezydent. Rada Gabinetowa (s.191)

II.6. Kontrola sejmowa działalności Rady Ministrów (s.194)

Część III. Pojęcia obiegowe (s.199)

III.0. Problematyka (s.199)

III.1. Art. 5 Traktatu północnoatlantyckiego (s.200)

III.2. Autokracja, autorytaryzm (s.203)

III.3. Doświadczenie, świadomość, zdrowy rozsądek, wolna wola, racjonalność (s.203)

III.4. Faszyzm (s.217)

III.5. Gwarancje  (s.219)

III.6. Kolonializm, postkolonializm (s.224)

III.7. Konsensus (s.225)

III.8. Kryzys (s.227)

III.9. Międzymorze (s.234)

III.10. Modernizacja (s.236)

III.11. Nieposłuszeństwo obywatelskie (s.238)

III.12. Partnerstwo strategiczne, strategia (s.245)

III.13. Patriotyzm, nacjonalizm, godność człowieka (s.248)

III.14. Populizm (s.255)

III.15. Postkomunistyczne (s.264)

III.16. Przeprosiny, pojednanie (s.264)

III.17. Socjalizm państwowy (s.266)

III.18. Sowiecki, radziecki (s.269)

III.19. Stabilność (s.274)

III.20. Strefa wpływów (s.276)

III.21. Światosystem (s.283)

III.22. Terroryzm polityczny (s.318)

III.23. Transformacja ustrojowa (s.323)

III.24. Wschód, Zachód (s.329)

III.25. Zaufanie (s.331)

Część IV. Protokół analityczny (s.339)

IV.0. Problematyka (s.339)

IV.1. Rozpoznawanie celu decydenta i opinii decydenta (s.340)

IV.2. Prowadzenie kwerendy źródłowej (s.346)

IV.2.1. Źródła opublikowane (s.346)

IV.2.2. Źródła archiwalne (1) (s.349)

IV.2.3. Źródła archiwalne (2) (s.350)

IV.2.4. Dalsza krytyka źródła dyplomatycznego (s.356)

IV.2.5. Krytyka źródeł wywiadowczych i kontrwywiadowczych (s.360)

IV.2.6. Internet jako źródło (s.362)

IV.2.7. Dane ilościowe (s.362)

IV.2.8. Inne materiały (s.363)

IV.2.9. Państwowa dyplomacja publiczna jako źródło (s.364)

IV.2.10. Obywatelska analiza parlamentarna jako źródło (s.380)

IV.3. Badanie faktów, stanów rzeczy i sytuacji, zdarzeń i procesów (s.381)

IV.4. Określenie problemu i wybór sposobów jego rozwiązania (s.390)

IV.4.1. Przewidywanie skutków zdarzeń możliwych (s.391)

IV.4.2. Określanie wariantów działania (s.396)

IV.4.3. Szacowanie skutków zaniechania (s.398)

IV.5. Optymalizowanie analizy (s.399)

IV.5.1. Kryterium racji stanu (s.399)

IV.5.2. Redagowanie (s.407)

IV.5.3. Samoocena analityka (s.411)

ANEKS do Części IV (s.413)

A. Podręcznik alternatywny (s.413)

B. Analiza systemowa (s.414)

C. Analityczne wspomaganie negocjatora (s.415)

D. Decydent negocjatorem i analitykiem (ONZ) (s.419)

E. Wspomaganie decydenta-negocjatora (UE) (s.421)

F. Sztuczna inteligencja zamiast analityka? (s.424)

Bibliografia (s.429)

Indeks (s.501)

Brand
Symbol
ISBN 978-83-66091-68-9
Producer code
ISBN 978-83-66091-68-9
Series
Author
Stemplowski Ryszard
Publication date
2021
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 184 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-18
Zamówiłem wiele ciężkich książek, a mimo to użyłaliscie bardzo cienkiego opakowania. Kiedy odebrałem paczkę od kuriera, paczka była już uszkodzona. Książki były w porządku. Powinniliscie użyć lepszego opakowania.
2024-07-17
5
pixel