Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły
Polityka zagraniczna Polski w latach 2015-2018. Przemówienia, wywiady i artykuły.
Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły
Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły
Polityka zagraniczna Polski w latach 2015-2018. Przemówienia, wywiady i artykuły.
Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły

Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły

  • Jacek Czaputowicz
  • Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły
  • Publication date: 2023
  • Pages: 695
  • Hard cover
  • Format: 16 x 24 cm

118,00 zł(Discount 15% when buying in a set)
100,00 zł
incl. VAT / szt.
14 days for easy returns
Find out in which store you can check the product and buy it right away
Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły
Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły
Safe shopping

In a set

Polityka zagraniczna Polski w latach 2015-2018. Przemówienia, wywiady i artykuły.
Polityka zagraniczna Polski w latach 2015-2018. Przemówienia, wywiady i artykuły. (1 szt.)
59,00 zł / szt.
Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły
Polityka zagraniczna Polski w latach 2018-2020. Przemówienia, wywiady i artykuły (1 szt.)
59,00 zł / szt.

WSTĘP
Prezentowany wybór wystąpień obejmuje okres 2018–2020, a więc czas, w którym kształtowało się wiele dzisiejszych wyzwań. Jednym z nich było umocnienie bezpieczeństwa kraju poprzez zacieśnienie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Na wzajemne relacje negatywnie wpływał kryzys związany z nowelizacją ustawy o IPN i amerykańską ustawą 447, dotyczącą restytucji mienia żydowskiego w Polsce. Trudności zostały przezwyciężone dzięki współpracy Polski z USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wspólnym inicjatywom na rzecz wolności religii, a przede wszystkim – dzięki konferencji bliskowschodniej w Warszawie, która była ważnym krokiem na drodze do zawarcia historycznych Porozumień Abrahamowych. Ścisła współpraca z USA zaowocowała zwiększeniem amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju, której ramy prawne nadała umowa z sierpnia 2020 r. Z dzisiejszej perspektywy trudno przecenić znaczenie polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.
Zastosowanie przez Komisję Europejską w grudniu 2018 r. mechanizmu z art. 7 Traktatu o UE wymagało przystąpienia do obrony interesów Polski. MSZ podjął działania dyplomatyczne, m.in. przedstawiając białą księgę ws. reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, w konsekwencji których Komisja Europejska nie zdołała uzyskać wymaganej większości do przejścia do kolejnego etapu przewidzianego w art. 7. Ważnym zadaniem MSZ było też przedstawianie polskiej wizji integracji europejskiej, m.in. w ramach konsultacji obywatelskich na temat przyszłości Unii. W marcu 2020 r. dział członkostwo RP w Unii Europejskiej został podporządkowany premierowi i włączony w struktury KPRM.
W stosunkach z Niemcami ważną rolę odgrywały kwestie historyczne (spotkanie ministrów w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego), a różnice dotyczyły postrzegania bezpieczeństwa energetycznego i stosunku do Nord Stream 2.

Relacje z Francją należy określić jako 12 dobre (podpisanie partnerstwa strategicznego w czasie wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w Warszawie w 2020 r.). Intensywnie rozwijała się współpraca ze Zjednoczonym Królestwem (spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony w formule kwadrygi). Naprawione zostały relacje z Litwą i Ukrainą, czego ukoronowaniem było powołanie w lipcu 2020 r. Trójkąta Lubelskiego. Poparcie dla europejskich aspiracji państw Bałkanów Zachodnich potwierdziło przewodnictwo Polski w Procesie Berlińskim w 2019 r.
Polska polityka zagraniczna opierała się na wartościach takich jak szacunek dla prawa międzynarodowego, praw człowieka i wolności religii. Ukoronowaniem działań Polski w tym zakresie było ustanowienie przez ONZ Dnia Upamiętnienia Ofiar Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.
Książka obrazuje też działania dyplomatyczne podejmowane w zakresie współpracy z państwami pozaeuropejskimi (Chiny, Korea, Indie, Brazylia, państwa Zatoki Perskiej), dyplomacji ekonomicznej, polityki kulturalnej, polityki historycznej, szczególnie ważnej w stulecie odzyskania niepodległości, współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz reformy polskiej służby zagranicznej i współpracy ze środowiskami eksperckimi.
Pragnę podziękować Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych za podjęcie inicjatywy wydania tej publikacji, przetłumaczenie części materiałów, uzyskanie koniecznych zgód i staranną edycję. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do lepszego zrozumienia polityki zagranicznej RP w latach 2018–2020 oraz jej dzisiejszych uwarunkowań.

Jacek Czaputowicz

 

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Część I. Polityka bezpieczeństwa, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi
Budowanie partnerstwa regionalnego w Afganistanie i Azji Środkowej . 15
Zadania polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. . 18
Wyzwania dla sojuszu z USA w związku z nowelizacją
ustawy o IPN. . 38
Just Act nie rodzi skutków prawnych. . 42
Przywództwo NATO we współczesnym świecie. . 45
Szerokie możliwości współpracy polsko-amerykańskiej. . 53
Musimy utrzymać zakaz stosowania broni chemicznej. . 55
Wyzwania dla pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. . 58
Potrzeba denuklearyzacji Korei Północnej. . 62
Polska w świecie kryzysów. . 65
Polska organizuje z Amerykanami konferencję w sprawie Bliskiego Wschodu . 69
Wzmocnienie wschodniej flanki NATO: obecność wojskowa USA w Polsce. . 75
Dwadzieścia lat członkostwa Polski w NATO. . 77
Nieproliferacja broni masowego rażenia kluczem dla bezpieczeństwa międzynarodowego. . 81
70-lecie NATO:
wspomnienie przeszłości i spojrzenie w przyszłość . 85
Wyzwania stojące przed bezpieczeństwem Europy: perspektywa Polski. . 88
Kwestia restytucji mienia nie ma zasadniczego znaczenia dla całości stosunków Polski z USA, które są ugruntowane. . 94
Przełom w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. . 99
Wyzwania ze strony Rosji i Chin dla stosunków transatlantyckich. . 104
Bezpieczeństwo Polski a amerykańska obecność wojskowa
w Polsce. . 108
Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego. . 114
Postrzeganie bezpieczeństwa w regionie Bałtyku: od zagrożeń hybrydowych do bezpieczeństwa energetycznego i nowego porozumienia „zielonego”. . 118
Polska wobec Konferencji Rozbrojeniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 124
Amerykańskie zaangażowanie wojskowe na terytorium Polski rozwija się zgodnie z planem . 128
Klucz do bezpieczeństwa. . 132
Obecność sił zbrojnych USA w Polsce z pełnym poszanowaniem prawa RP. . 136
Część II. Polska polityka europejska
Rola Polski w umacnianiu Unii Europejskiej. . 142
Dialog to nie ustępstwo. . 148
Biała Księga w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości . 155
Zadania polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku. . 158
Historie narodowe – pamięć europejska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 190
Jesteśmy w stu procentach suwerenni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 192
Przyszłość Unii Europejskiej – perspektywa Polski . 199
Problem imigracyjny należy rozwiązać u źródła. . 204
Polskie myślenie o przyszłości Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 207
Wzmacnianie europejskiej spójności. . 212
Przyszłość UE z perspektywy Polski: chrześcijańskie wartości europejskie. . 217
Unia Europejska w oczach Polaków. . 221
O przyszłości Unii Europejskiej z perspektywy Polski. . 227
Wartości europejskie wartościami Polski. . 230
Wybór Donalda Tuska był legalny, ale wątpliwy etycznie. . 236
Wypełniamy wyroki Luksemburga. . 242
Unia silna, demokratyczna, sprawna. Polska wizja jednoczącej się Europy. . 249
Chcielibyśmy, by portfolio w KE dla Polski było znaczące i odzwierciedlało nasze znaczenie dla UE. . 256
Teraz widać, kto jest suwerenem . 262
Jako europejscy sojusznicy powinniśmy wciąż zwiększać inwestycje w obronność. . 266
Część III. Stosunki dwustronne z państwami Europy Zachodniej i Izraelem
Chodzi o prawdę. Nie byliśmy sprawcami Holokaustu. . 271
Nord Stream 2 zabija Ukrainę. . 278
Niemcy płyną pod prąd. . 284
W relacjach ze Stolicą Apostolską mamy dużą zbieżność celów. . 288
Powstanie Warszawskie jako symbol oporu przeciw przemocy. . 296
Kultura polityczna w Niemczech jest inna. . 303
Przez Warszawę ku wolności – 30 lat później. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 306
Globalne i europejskie priorytety polskiej polityki zagranicznej. . 311
20-lecie Konferencji Utrechckiej. . 317
Izrael, jako państwo żydowskie, jest dla nas bardzo ważny . 322
Podpiszemy z Francją program współpracy strategicznej. . 327
Znaczenie Stolicy Apostolskiej w polityce Polski . 332
Zadania polskiej polityki zagranicznej w 2020 roku. . 336
Część IV. Polityka w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
Przyszłość Europy a doświadczenia państw Europy Środkowo-
-Wschodniej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Niezachwiane wsparcie Warszawy . 359
Polityka Polski wobec Bałkanów Zachodnich na tle wyzwań dla przyszłości Unii Europejskiej. . 363
Konflikt na Ukrainie kluczowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa europejskiego i porządku światowego. . 367
Polska popiera europejskie ambicje Bałkanów Zachodnich. . 372
Rola regionu Europy Środkowej. . 375
Polityka Rosji a wyzwania dla OBWE. . 378
Rosjanie żądają wdzięczności za wolność . 381
Podtrzymanie siły ukraińskiej armii jest strategicznym obszarem współpracy między Ukrainą i Polską. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Stosunki polsko-gruzińskie – wspólna historia i doświadczenia . 386
Przyszłość Partnerstwa Wschodniego . 392
Polska wizja Inicjatywy Trójmorza. . 395
Warszawa gotowa do dialogu z Rosją w trudnych sprawach. . 398
Bałkany bliższe, niż mogłoby się wydawać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 401
Rosja wyczuwa słabość. . 405
XXVI Rada Ministerialna OBWE. . 411
Prawa człowieka na Krymie i więzienie obywateli Ukrainy przez Rosję . 413
Uznajemy główną rolę Związku Radzieckiego w zwycięstwie nad faszystowskimi Niemcami . 416
Reforma Rady Państw Morza Bałtyckiego zwiększy skuteczność działań . 419
Na właściwych torach. . 421
Cele polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej . . . . . . . . . . . . . . . 424
Trójkąt Lubelski nowym formatem współpracy z Ukrainą i Litwą. . 429
Białoruś: brak podstaw do optymizmu. . 432
Pamiętamy agresję Rosji na Gruzję . 436
Przemiany na Białorusi wyzwaniem dla Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 438
Część V. Stosunki z państwami Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki
i Ameryki Łacińskiej
Polska zabiega o względy Afryki Wschodniej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 445
Polska jest solidarna z narodami Afryki. . 446
Państwa Azji i Pacyfiku w polityce Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 450
Jest szansa na polskie inwestycje w krajach ASEAN. . 456
Warunki dla rozwoju współpracy między Polską i Indonezją są dobre. 460
O Bliskim Wschodzie w Warszawie. . 462
Przyszłość pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. . . . . . . . . ......... 464
Tylko wspólnie możemy zapewnić pokój na Bliskim Wschodzie. . 467
Konferencja Bliskowschodnia w Warszawie – jestem przekonany, że odnieśliśmy sukces. . 470
Polskie spojrzenie na UE, Azję i międzynarodowy system oparty na porządku prawnym – Fullerton Lecture . 476
70 lat stosunków polsko-chińskich . 481
Polski minister spraw zagranicznych chwali współpracę z Kuwejtem w wielu obszarach . 485
Partnerstwo Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. . 489
Proces Warszawski szansą dla Bliskiego Wschodu. . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 493
Dyplomacja ekonomiczna jako instrument polityki zagranicznej państwa. . 496
Naszym obowiązkiem jest walka z bezkarnością w Syrii . . . . . . . . . . . ........... 500
Ten kryzys pokazał prawdziwą władzę suwerennych państw. . 503
Musimy walczyć z przyczynami niestabilności w Sahelu . 511
Część VI. ONZ, prawo międzynarodowe, prawa człowieka, kwestie humanitarne
Znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 515
Chcemy kontynuować zaangażowanie na forum globalnym. . 518
Musimy zapobiegać ludobójstwu. . 522
Młodzież, pokój i bezpieczeństwo . 525
Rola ONZ w budowaniu trwałego pokoju. . 528
Priorytety przewodnictwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. . 531
Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej. . 536
Musimy wspierać mniejszości religijne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... 541
Obrona wolności religijnej jest jednym z priorytetów Polski. . 543
Nagroda Pro Dignitate Humana 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 551
Cele Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 553
Wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego. . 557
Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Upamiętnienia Ofiar Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. . 560
Konieczność ochrony dzieci w konfliktach zbrojnych. . 563
Międzynarodowe prawo humanitarne – 70. rocznica Konwencji Genewskich . 566
Bezpieczeństwo osób należących do mniejszości religijnych w konfliktach zbrojnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Zachowanie prawdziwej pamięci o Holokauście jest naszą powinnością. . 572
Priorytety Polski w Radzie Praw Człowieka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 574
Ochrona ofiar przemocy na tle religijnym . 577
Musimy pamiętać o II wojnie światowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 580
Polska wspiera politykę regionalną OECD . 582
20. rocznica podpisania Deklaracji Warszawskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 583
75 lat Karty Narodów Zjednoczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... 585
Nagrody Pro Dignitate Humana 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 587
Wolność religii jest nierozerwalnie związana z innymi prawami człowieka . 590
Część VII. Polityka kulturalna, historyczna,
współpraca z Polonią, środowiskami eksperckimi, służba zagraniczna
Maestro Ignacy Paderewski. . 601
Otwarcie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Tanzanii. . 603
Rola środowisk eksperckich w kształtowaniu polityki zagranicznej Polski. . 605
Polsko-brytyjskie braterstwo broni. . 608
Pamiętajmy katastrofę litewskich lotników w Pszczelniku. . 609
Reforma służby zagranicznej . 611
Niepodległość odrodzonej Ukrainy. . 616
Otwarcie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej. 618
Rola Polonii i Polaków za granicą w polityce zagranicznej państwa. . 620
Monumentalne dzieło Michała Römera. . 626
Otwarcie ambasady RP w Republice Senegalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 628
Bądźmy dumni z naszej ojczyzny. . 629
Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej 1918–1939. . 633
Nowoczesna służba zagraniczna . 636
Obywatelski charakter działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych . 639
Otwarcie konsulatu Generalnego w Irlandii Północnej. . 643
Wyzwolenie Flandrii przez pierwszą dywizję pancerną gen. Stanisława Maczka. . 646
Sto lat relacji polsko-amerykańskich. . 648
20-lecie PISM. . 650
Rola Solidarności w wyzwoleniu Niemiec. . 654
100. rocznica ustanowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Finlandią . 656
Relacje Polski ze Stolicą Apostolską. . 659
Planowanych 20 transportów ze sprzętem i środkami ochronnymi. . 662
Wyzwolenie KL Stutthof . 667
100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Brazylią. . 669
65. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych z Indonezją. . 670
Uważam, że to dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji . 672
Premier stroną w sporze z Ziobrą . 677
Indeks. . 683

Brand
Symbol
ISBN 978-83-67487-27-6
Series
Format
paper version
Publication date
2024
Author
Czaputowicz Jacek
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 180 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-08
Bardzo dobrze
2024-07-02
Bardzo dobrze
pixel