Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1981 lipiec–grudzień
On special offer Sale

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1981 lipiec–grudzień

  • Piotr Długołęcki ( ed. )
  • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1981 lipiec–grudzień
  • Publication date: 2022
  • Pages: 1092
  • Hard cover
  • Format: 16 x 24 cm.
99,00 zł(Discount 80%)
20,00 zł
incl. VAT / szt.
14 days for easy returns
Find out in which store you can check the product and buy it right away
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1981 lipiec–grudzień
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1981 lipiec–grudzień
Safe shopping

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1981 lipiec–grudzień to 29. tom opublikowany w ramach serii PDD. Zawarto w nim 545 dokumentów, które ukazują polską politykę zagraniczną w drugiej połowie 1981 r.

Polityka zagraniczna PRL w dokumentowanym okresie była zdominowana przez konsekwencje wydarzeń wewnętrznych związanych z ożywioną aktywnością NSZZ „Solidarność”. Kolejne sytuacje kryzysowe, groźby strajków, nerwowe reakcje władz i napięta sytuacja wewnętrzna sprawiały, że groźba radzieckiej interwencji stawała się zdaniem wielu obserwatorów coraz bardziej realna. Wiele zainteresowania wzbudzała także zmiana na stanowisku I sekretarza KC PZPR – zastąpienie Stanisława Kani przez Wojciecha Jaruzelskiego. Najistotniejszym wydarzeniem drugiej połowy 1981 r. była jednak decyzja władz PRL o wyprowadzanie stanu wojennego, która wywarła olbrzymi wpływ na polską politykę zagraniczną oraz na całokształt stosunków Wschód–Zachód.

Na napiętą sytuację polityczną nakładały się problemy związane z narastającym kryzysem gospodarczym i nieprzezwyciężalne trudności dotyczące spłaty zadłużenia zagranicznego. Pogłębiała się także – zauważalna już w pierwszej połowie roku – utrata monopolu partii i rządu w sferze stosunków międzynarodowych. Poszerzająca się zagraniczna aktywność NSZZ „Solidarność” pozostawała w zasadzie poza kontrolą władz, a takie wydarzenia, jak I krajowy zjazd delegatów NSZZ i wystosowanie w trakcie obrad posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej i listu do Polonii całego świata, wywołały ożywione reakcje zarówno w krajach socjalistycznych, jak i kapitalistycznych. Napięta sytuacja zaowocowała także aktywizacją środowisk polonijnych i opozycyjnych, zwiększając ponadto tendencje emigracyjne w polskim społeczeństwie.

Prowadzona w tych warunkach polityka zagraniczna była siłą rzeczy wieloaspektowa – w stosunkach z ZSRR i krajami socjalistycznymi władze PRL zapewniały o kontrolowaniu sytuacji i braku obaw przed rozprzestrzenieniem się kryzysu na inne kraje Europy Wschodniej. W relacjach z krajami Zachodu podkreślano z kolei, że kryzys jest wewnętrzną sprawą Polski, starano się przeciwdziałać wszelkim próbom wspierania opozycji i „Solidarności” oraz zwalczać starania o umiędzynarodowienie sprawy polskiej poprzez wniesienie jej pod obrady KBWE czy ONZ.

Specyficznym elementem polskiej polityki zagranicznej były relacje ze Stolicą Apostolską, którą władze w Warszawie starały się widzieć jako sojusznika w rozmowach z Episkopatem. Do pewnego ożywienia doszło także w stosunkach polsko-żydowskich i w kontaktach z Izraelem. Odnotowano również wzrost znaczenia kwestii historycznych, dotyczących nie tylko relacji polsko-żydowskich, ale także zbrodni katyńskiej czy tzw. pruskiej fali w NRD i ZSRR. Sprawy historyczne poruszała także NSZZ „Solidarność”, przypominając niewygodne dla władz wydarzenia w relacjach z ZSRR.

Zaprezentowane w tomie dokumenty ukazują dwa kompletnie różne sposoby prowadzenia polityki zagranicznej z cezurą przypadającą na 13 grudnia. Wprowadzenie stanu wojennego oraz późniejsza masakra górników w kopani „Wujek” diametralnie zmieniły dotychczasowe bilateralne i multilateralne kontakty PRL. Zamrożenie relacji z krajami zachodnimi i nałożenie sankcji przez USA przy jednoczesnym praktycznym wstrzymaniu ruchu osobowego całkowicie przeobraziły kontakty z Zachodem. Polskie władze skoncentrowały się na obronie i usprawiedliwianiu decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego oraz na próbach przełamania izolacji. Wobec ZSRR i krajów socjalistycznych podejmowano jednocześnie działania, których celem było uzyskanie pomocy gospodarczej i żywnościowej.

Zdecydowana większość zamieszczonych w tomie źródeł to dokumenty dotąd niepublikowane zgromadzone przede wszystkim w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Archiwum Akt Nowych. Tom zaopatrzono w rozbudowane indeksy osobowy i rzeczowy, które wraz z informacjami ze wstępu ułatwiają korzystanie z prezentowanych archiwaliów. W tomie zamieszczono również aneksy, w tym wykaz zawieranych przez PRL umów międzynarodowych oraz schemat odzwierciedlający strukturę MSZ w omawianym okresie.

Brand
Symbol
ISBN 978-83-67487-08-5
Author
Długołęcki Piotr
Publication date
2022
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.83 / 5.00 150 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-15
Zamówienie otrzymałem szybko i bezproblemowo. Bardzo podobała mi się obsługa mailowa klienta.
2024-05-01
Szybko i sprawnie
pixel