Free delivery from 200,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list
Siła prawa zamiast prawa siły MOBI

Siła prawa zamiast prawa siły MOBI

 • Patrycja Grzebyk, Rafał Tarnogórski
 • Siła prawa zamiast prawa siły
 • MOBI
 • Publication date: 2020
 • Pages: 416
 • Format: Ebook
Format
50,00 zł
incl. VAT / szt.
Find out in which store you can check the product and buy it right away
Siła prawa zamiast prawa siły MOBI
Siła prawa zamiast prawa siły MOBI
Format:digital version MOBI
Safe shopping

Nie ulega wątpliwości, że wyczerpujące omówienie całości dorobku naukowego oraz biografii tak wielowymiarowej postaci, jaką był Ludwik Ehrlich należy do zadań wyjątkowo skomplikowanych i przekracza objętość jednego tomu. Niniejsza pozycja stanowi jednak niezwykle istotny wkład w poszerzenie wiedzy o nim, o historii rozwoju prawa międzynarodowego i nauki stosunków międzynarodowych w Polsce. Wartość dodana niniejszej pracy nie podlega dyskusji.
Dr hab. Aleksander Gubrynowicz

Ludwik Ehrlich znany jest prawnikom i politologom głównie z definicji  suwerenności. Tymczasem lektura książki dowodzi, jak wszechstronny był  to uczony i jak w precyzyjny sposób wykładał o problemach nurtujących  współczesną mu rzeczywistość. Interpretacja tez Ehrlicha nawet  po  kilkudziesięciu latach, choć z nieco innej perspektywy, bo w innych  realiach geopolitycznych, nie wydaje się ahistoryczna. Dobrze byłoby,  gdyby z jego przemyśleniami mogło się zapoznać szerokie grono czytelników.
Prof. dr hab. Grażyna Michałowska

 

W maju 2018 r., tego samego dnia, gdy Polska przewodnicząc debacie generalnej Rady Bezpieczeństwa przypomniała o polskim wkładzie w rozwój prawa wojennego, we Lwowie zaczynała się konferencja poświęcona profesorowi Ludwikowi Ehrlichowi. To właśnie on przywrócił nauce światowej oryginalny polski wkład w rozwój prawa międzynarodowego, znany pod nazwą średniowiecznej polskiej doktryny ius gentium.

Ludwik Ehrlich był wpływowym naukowcem, autorem znanego podręcznika, który ukształtował szerokie grono polskich naukowców. Jednak szczyt jego kariery przerwała druga wojna światowa, a po niej zmienione warunki w Polsce Ludowej nie sprzyjały rozwojowi niezależnych badań. Spotkanie konferencyjne było owocne: spotkali się prawnicy międzynarodowi oraz badacze stosunków międzynarodowych a ich dyskusja przyniosła otwarte pytania: co z dorobku Ludwika Ehrlicha jest nadal aktualne? Jeśli coś aktualne pozostało – to dlaczego? Czy współcześnie powinniśmy traktować prace Ehrlicha tylko jako część doktryny, a jego samego – jako twórcę o znaczeniu historycznym?

Te kwestie nie mogły zostać bez odpowiedzi. Szerokie grono Autorów podjęło próbę nakreślenia szkicu do portretu naukowego Ludwika Ehrlicha. Przedstawiając czytelnikom niniejszy tom, mamy nadzieję, że przyczyni się do przypomnienia dorobku Ludwika Ehrlicha i zwrócenia uwagi, jak ważny jest dialog pomiędzy prawnikami międzynarodowcami i badaczami stosunków międzynarodowych, gdyż tylko on gwarantuje odpowiednią perspektywę badawczą i wysoką jakość badań.Spis treści:

Od Wydawcy (s. 9)

Wstęp (s. 11)
 

Część I


Recepcja myśli Ludwika Ehrlicha w nauce prawa międzynarodowego
 

 • Ludwik Ehrlich a nauka prawa międzynarodowego, czyli znaczenie metody w myśleniu prawniczym (s. 17)

Roman Kwiecień

 • Doświadczenia Ludwika Ehrlicha  jako sędziego międzynarodowego (s. 33)

Marcin Kałduński

 • Zagadnienia ogólne odpowiedzialności międzynarodowej w systemie prawa międzynarodowego (w nawiązaniu do poglądów Ludwika Ehrlicha) (s. 57)

Władysław Czapliński

 • Indywidualna odpowiedzialność za wojnę agresywną oraz zbrodnie wojenne w świetle ekspertyz Ludwika Ehrlicha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (s. 67)

Patrycja Grzebyk

 • Suwerenność państwa w kontekście indywidualnej odpowiedzialności karnej w prawie międzynarodowym a koncepcja Ludwika Ehrlicha (s. 85)

Karolina Wierczyńska

 • Suwerenność i równość państw według Ludwika Ehrlicha a pojęcie suwerennej równości w praktyce ONZ (s. 101)

Szymon Zaręba

 • Odzyskanie niepodległości przez Polskę (ius postliminii) w ujęciu Ludwika Ehrlicha. Rekonstrukcja idei (s. 117)

Rafał Tarnogórski

 • Teoria prawa międzynarodowego Ehrlicha: ab initio (s. 133)

Andrij Haczkewych

 

Część II


Wpływ myśli Ludwika Ehrlicha na rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych
 

 • Koncepcja teoretyczna stosunków międzynarodowych w ujęciu Ludwika Ehrlicha z 1947 roku (s. 147)

Tomasz Pugacewicz

 • Suwerenność w kontekście międzynarodowej ochrony praw człowieka. Od Ludwika Ehrlicha do współczesności (s. 177)

Agnieszka Bieńczyk-Missala

 • Zagadnienie przymusowych wysiedleń ludności w pracach Ludwika Ehrlicha a współcześnie obowiązujące normy prawa międzynarodowego (s. 193)

Dorota Heidrich

 • Znaczenie prawa międzynarodowego dla nowych państw niepodległych w świetle prac Ludwika Ehrlicha (kazus Ukrainy) (s. 219)

Andrzej Szeptycki

 • Refleksja na marginesie poglądów Ehrlicha na moralność w polityce (s. 239)

Roman Kuźniar

 • Ludwika Ehrlicha koncepcja kształcenia dyplomatów i jej realizacja – Studium Dyplomatyczne Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (s. 255)

Adam Redzik

 • Ludwik Ehrlich i początki liberalnego internacjonalizmu w Polsce (s. 283)

Marek Cichocki

 • Status międzynarodowy Wolnego Miasta Gdańska w świetle refleksji Ludwika Ehrlicha (s. 307)

Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jan A. Wendt

 • Multilateralizm i bilateralizm. Ludwik Ehrlich i Julian Makowski o zagadnieniu zbiorowego bezpieczeństwa w dobie międzywojennej (s. 323)

Marek Kornat

 

Część III


O Ludwiku Ehrlichu
 

 • Ludwik Ehrlich (1889–1968) – zarys życiorysu  (s. 339)

Adam Redzik

 • Wielki nieobecny – Ludwik Ehrlich i Powrót do Lwowa Philippe’a Sandsa (s. 363)

Michał Kowalski

 • ,,Mój ojciec, jakim go pamiętam…" O Ludwiku Ehrlichu z Andrzejem Ehrlichem (s. 379)

rozmawiają Patrycja Grzebyk i Rafał Tarnogórski

 • Publikacje Ludwika Jakuba Ehrlicha (1889–1968)  (s. 397)

Tomasz Pugacewicz (oprac.)

 • Posłowie (s. 405)

Roman Kuźniar

 

Aneks

Biogramy autorów książki (s. 409)

Zdjęcia (s. 417)

Brand
Symbol
ISBN 978-83-66091-41-2 MOBI
Producer code
ISBN 978-83-66091-41-2 MOBI
Series
Author
Grzebyk Patrycja
Tarnogórski Rafał
Publication date
2020
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 184 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-18
Zamówiłem wiele ciężkich książek, a mimo to użyłaliscie bardzo cienkiego opakowania. Kiedy odebrałem paczkę od kuriera, paczka była już uszkodzona. Książki były w porządku. Powinniliscie użyć lepszego opakowania.
2024-07-17
5
pixel